simple site templates

Προεγχειρητικός Σχεδιασμός &
Διεγχειρητική καθοδήγηση

Οι βασικές λειτουργίες του PROMETHEiA™ είναι ο προεγχειρητικός σχεδιασμό, η αξιολόγηση κινδύνου της επέμβασης, η διεγχειρητική καθοδήγηση και η προσαρμογή νέων δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάλυση των ιατρικών εικόνων που παρέχουν η αξονική ή η μαγνητική τομογραφία που έχει πραγματοποιήσει ο ασθενής πρωτύτερα. 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΗΠΑΤΟΣ/ΟΓΚΩΝ/ΑΓΓΕΙΩΝ

Για να γίνει ο σχεδιασμός και η μελέτη της επικείμενης επέμβασης πρέπει πρώτα να κατατμηθούν οι ανατομικές και παθολογικές δομές ενδιαφέροντος όπως το ήπαρ, ο όγκος και τα αγγεία. Αυτό θα επιτρέψει τη 3D μοντελοποίηση τους, την επεξεργασία και απεικόνιση της κάθε δομής με τον επιθυμητό τρόπο. Η διαδικασία της μοντελοποίησης είναι εξειδικευμένη και γίνεται με ειδικούς υβριδικούς αλγόριθμους που προσφέρουν αξιοπιστία ενώ παράγει προφανώς εξατομικευμένα μοντέλα. Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα των απεικονιστικών εξετάσεων τόσο καλύτερη είναι και η ποιότητα των παραγόμενων 3D μοντέλων.

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ

Το επόμενο βήμα της χειρουργικής ανάλυσης είναι ο σχεδιασμός της επιθυμητής ηπατεκτομής. Αυτό γίνεται βάση της εμπειρίας και της τεχνικής που χρησιμοποιεί ο κάθε χειρουργός ήπατος αλλά κυρίως με γνώμονα τις επιστημονικές ενδείξεις. Το PROMETHEiA™ δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν απεριόριστες εικονικές ηπατεκτομές ώστε να μελετηθούν τα τυχών προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, οι κίνδυνοι και να επιλεχθεί η πλέον κατάλληλη επέμβαση για το συγκεκριμένο ασθενή και τη συγκεκριμένη νόσο.

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ

Η βασικότερη ίσως πληροφορία που πρέπει να γνωρίζει ένας χειρουργός πριν πραγματοποιήσει μία μείζονα ηπατεκτομή είναι το ποσοστό ή όγκος του ήπατος  που θα απομείνει στον ασθενή μετά την αφαίρεση του πάσχοντος τμήματος, σε σχέση με το συνολικό όγκο του λειτουργικού ήπατος (FLR-Future Liver Remnant). Το ελάχιστο ποσοστό που μπορεί να απομείνει εξαρτάτε από πολλούς παράγοντες και ο ακριβής και αξιόπιστος προσδιορισμός του  είναι σημαντικός ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ο ασθενής να παρουσιάσει μετεγχειρητικά ηπατική ανεπάρκεια. Μέσω της πολύπλοκης διαδικασίας της ογκομέτρησης ο χειρουργός θα αποφασίσει ποιό θα είναι το τελικό χειρουργικό του πλάνο. Αυτό επιτυγχάνεται με το PROMETHEiA™ αφού δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν απεριόριστες εικονικές ηπατεκτομές και ογκομετρήσεις ώστε να  βρεθεί ο σχεδιασμός με το μέγιστο ποσοστό υπολειπόμενου ήπατος. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Πριν την τελική απόφαση είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια των ειδικών εργαλείων που προσφέρει το PROMETHEiA™, μια πλήρης αξιολόγηση του χειρουργικού κινδύνου. Η προεγχειρητική αξιολόγηση κινδύνου (Risk Analysis) μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το σχετικό και τον απόλυτο υπολειπόμενο όγκο ήπατος μετά από διαφορετικές προσεγγίσεις ηπατεκτομής, τις ανατομικές δομές που κινδυνεύουν σε σχέση με τη νεοπλασία όπως είναι τα μεγάλα αγγεία, αλλά και τα περιφερικά όρια ασφαλείας για πλήρη ογκολογική εκτομή. Η ανάλυση κινδύνου μπορεί να πραγματοποιηθεί και διεγχειρητικά με την προσαρμογή νέων δεδομένων και την άμεση επεξεργασία στη χειρουργική αίθουσα. 

3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Η τρισδιάστατη απεικόνιση των μεμονωμένων δομών είναι το τελικό ζητούμενο απο την επεξεργασία κατάτμησης και μοντελοποίησης του ήπατος που προσφέρει το PROMETHEiA™. Η κάθε δομή μπορεί να απεικονιστεί 3D με οποιοδήποτε χρώμα και ποσοστό αδιαφάνειας. Έτσι ο χειρουργός βλέπει μέσα από το ήπαρ σα να ήταν διάφανές και μάλιστα από οποιαδήποτε οπτική γωνία επιθυμεί. Επίσης μπορεί να κρύψη ή να εμφανίσει κάποιες δομές κατά τη βούλησή του ώστε να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη και εύκολα κατανοητή 3D εικόνα για τις ανατομικές και παθολογικές δομές τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί. Το είδος αυτό της απεικόνισης είναι σαφώς πιο κατανοητό και φυσικό σε σχέση με τις δυσνόητες εικόνες απο αξονική ή μαγνητική τομογραφία και ως εκ τούτου κατάλληλο για την επικοινωνία και επεξήγηση της κατάστασης προς τους ασθενείς.

ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Το ηλεκτρονικό σύστημα PROMETHEiA™ χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους χειρουργούς κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων με σκοπό τη συνεχή, οργανωμένη και σαφή καθοδήγηση της χειρουργικής ομάδας και ως εκ τούτου την ασφαλέστερη και ταχύτερη διενέργεια των επεμβάσεων. Οι χειρουργοί της ομάδας ήπατος μπορούν ανά πάσα στιγμή να βλέπουν τα 3D μοντέλα  και να τα χρησιμοποιούν όπως τους χάρτες. 

ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Σε αρκετές περιπτώσεις, ευρήματα από το διεγχειρητικό υπέρηχο ή τη διεγχειρητική κλινική εικόνα μπορεί να αναγκάσουν τον χειρουργό ήπατος να επαναπροσδιορίσει τον προεγχειρητικό σχεδιασμό. Η αλλαγή σχεδίου μπορεί να είναι δύσκολη και να θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή. Η διεγχειρητική αξιολόγηση κινδύνου (Intraoperative risk analysis) προϋποθέτει την  ικανότητα διεγχειρητικής προσαρμογής (intraoperative adaption), δηλαδή της ενσωμάτωσης επιπλέον πληροφοριών στα ήδη κατατμηθέντα 3D μοντέλα.  Το PROMETHEiA™ χρησιμοποιεί εργαλεία προσαρμογής και έτσι επιτρέπει την άμεση και ασφαλή επαναξιολόγηση κινδύνου. 

Διεύθυνση
Βόλου & Μειλιχου
Πάτρα, 26443

Επικοινωνία
Email:info@prometheia.gr
Τηλέφωνο: 2610 464 158
Fax:  2610 464 115

Σύνδεσμοι

Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας